Λογότυπο Οδοντιατρίου Έλενα Κεμεκενίδου

Building Life Relationships Through Positive Experiences

Contact us today to book your next appointment or to learn more about our services. We look forward to helping you maintain a healthy and bright smile!

Your Smile Deserves It

As a dedicated dentist, my mission is to provide excellent dental care, enhancing the health and confidence of my patients by improving their oral health and smile aesthetics.

I am always available to discuss your dental care concerns and questions. I look forward to helping you achieve the healthy, bright smile you desire.

Specialisation

Professionalism

Continuous Education

Personalized Care

Working Hours

The Dental Office operates according to the following hours to provide you with flexible options for your appointments.

Monday - Friday

Mornings: 9am – 2pm

Tuesday – Thursday – Friday

Afternoon: 6am - 9pm

Saturday
10am – 12pm
Sunday
Closed

Dental Services

At our dental office, we offer a wide range of dental services to meet the needs of all our patients. From preventive care and teeth cleaning, to orthodontics and dental implants, our expert dentists are prepared to provide you with the best possible care. Our goal is to help you maintain a healthy and bright smile for life.

Διακοσμητική Εικόνα - Οδοντιατρική Μασέλα

Seals and Immediate Repairs

A filling is used to restore a damaged tooth.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι Εμφυτεύματος

Dental Implants

Implants can replace one or more teeth or the entire denture.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι Καθαρισμού

Disposal / Cleaning

Cleaning your teeth at regular intervals is important for your oral health.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι Λεύκανσης

Bleaching

Bleaching is one of the most popular aesthetic treatments in dentistry.

Διακοσμητική Εικόνα - Εργαλείας Εξαγωγής

Εxtractions

In some cases, the extraction of a tooth may be necessary.

Διακοσμητική Εικόνα - Δόντι για Προσθετικές Αποκαταστάσεις

Prosthetic Restorations

When you're missing one or more teeth, prosthetic restorations can restore the function and appearance of your smile.

Discussing Your Dental Health

I am always available to discuss your dental care concerns and questions. I look forward to helping you achieve the healthy, bright smile you desire.

en_GB